Debatt

Bærekraftig utarming

Liv Berge Heimsbakk.  Foto: John M. Myrhaug

Pluss

Det snakkes om bærekraft og at Midt-Norge må bidra til det «grønne» skiftet. Alle som vet det minste om bærekraft vet at det ikke er forenelig med utarming. Vi har lært at vi ikke skal plukke moltekart, for da ødelegges moltemyra til året etter. Vi vet at etter noen år med dyrking av poteter på en lapp, er det lurt å flytte produksjonen for jorda blir forringet. Vi tilfører gjødsel, vi vurderer påsett av avlsdyr, blir det for mye vilt i et område øker vi kvotene og tilsvarende vern hvis en bestand blir faretruende lav.