Debatt

Ødeleggelser av Mor Norge

Pluss

Det er ikke så ofte avisene er fulle om planene om vindkraftutbygginga i Midt-Norge. Men jeg har registrert at det er planer om 15–20 «anlegg» (park er noe helt annet). Det gis konsesjoner i hytt og pine. Flere selskaper står i kø for å finansiere utbyggingen, blant annet tyske selskap. Vi har da en viss erfaring med «okkupasjon» fra den kanten.