Debatt

Innspill om vindkraft på Svarthammaren

Trønderenergi Kraft AS har lagt ved denne visualieringen av hvordan vindmøllene på Svarthammaren kan bli seende ut, her fra Storoddan i Hemne.  Foto: Trønderenergi Kraft AS

Pluss

Viser til innsendte konsesjonssøknader for vindkraftanlegg på Svarthammerfjellet hvor utvidet frist for å komme med innspill for Hemne kommune og innbyggerne i Hemne er satt til 15. april.