Debatt

Barn i Skaun

Vi i Kristelig Folkeparti vil alltid stå på lag med barna, enten de er født eller ikke.

David Sørli Nielsen er førstekandidat på Skaun KrFs liste i Skaun. 

Pluss

Vi i Kristelig Folkeparti vil alltid stå på lag med barna, enten de er født eller ikke. I rikspolitikken kjemper vi for å bedre økonomien for småbarnsforeldre. Vi er partiet som innførte kontantstøtten, og vi er grunnen til at den fortsatt fins, fordi barnefamiliene fortjener valgfrihet. KrF ønsker å utvide kontantstøtten, og øke satsene. Fremover vil vi også kjempe for å øke barnetrygden kraftig og gi familier gratis barnehage fra og med tredje barn. Vi vil også styrke ordningen med foreldrepenger, fordi barnefamiliene fortsatt fortjener valgfrihet.