Leder 13. april

Fortjener mer enn potetåkre å kjøre på

Markeringskjegler som varsler skader i veibanen er stort sett det eneste veivesenet har å hjelpe seg med når veiene nærmest kollapser. 

Alle distriktskommuner har fylkesveistrekninger til å gråte over.

Pluss

Man trenger ikke bo sentralt i en by eller på et stort tettsted for å bo godt, for å drive næringsvirksomhet. Men det krever vei, og det er desverre stor mangelvare mange steder ute i distriktene.