Veien blir ikke ferdig i år. Dét kan spare kommunen for 12 millioner

Uklarhet om momsrefusjon gjør at fylkesveien ikke blir ferdig før tidligst i 2020.

Det er trafikken på Rossmovegen (fv. 6634), som går mellom de to skolene i Børsa sentrum, som politikerne ønsker å komme til livs. 

Pluss

Skaun kommune hadde en plan om å bli ferdige med omleggingen av fylkesvei 6634 innen nye Skaun ungdomsskole og kultursenter åpner dørene mandag 14. oktober 2019. Utfordringer med finaniseringen gjør at den datoen allerede er lagt død.