Lokale bedrifter kan tape millioner

- Orkland kommune ville aldri blitt vedtatt om dette hadde vært forutsetningen.

Simpro er i verdensklasse på sitt område, ognyter i dag godt av at Meldal har redusert arbeidsgiveravgift.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Pluss

Det skriver kommunalsjef Steinar Gaustad i et svært tydelig saksframlegg om ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift, som nå skal revideres.