Orkland vil sertifiseres

- Vi må stille samme krav til oss selv som til våre leverandører.

Som et ledd i å bli mer klimavennlig, har Orkdal kommune bygd et flisfyringsanlegg i tilknytning til Orkdal helsetun. 

Pluss

Det skriver rådmannen i saksframlegget som skal danne grunnlaget for et vedtak i Orkland om miljøsertifisering.

Saken skal først behandles i arbeidsutvalget, før fellesnemnda fatter endelig vedtak.

Rådmannen foreslår at Orkland kommune starter prosessen for å bli sertifisert som miljøfyrtårn.

Mest brukt

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

- Dagens kommuner har alle fokus på miljø og klima i sine planer, men fokusområder og arbeidsmetodikk har variert i kommunene. Det er ved sammenslåinga viktig å finne en felles målsetning og metodikk for miljøarbeidet i Orkland, skriver rådmannen i saksframlegget.

Det vises samtidig til at kommunen bør stille samme krav til seg selv som man gjør til sine leverandører ved offentlige anskaffelser.

Krevende

- Det er krevende på mange områder å samle flere kommuner til en ny felles enhet. Ved å arbeide med klima- og miljøspørsmål innenfor en sertifiseringsordning, får vi en felles standard og systematikk for dette arbeidet inn i Orkland, skriver rådmannen som anbefaler at Orkland jobber for å bli sertifisert som miljøfyrtårn.

Catharina.Morken@avisa-st.no

928 30 284