— Verken for eller imot, men jeg vil ikke synes det er fint

Ordføreren klar på at dette temaet på settes på dagsorden.

Ordfører Ola T. Heggem i Rindal vil ikke synes det blir noe fint med vindmøller på fjellene. 

Hadde vi opp gjennom åra sagt nei til all utvikling, ville vi fortsatt ha brukt talglys.Ola T. Heggem

Pluss

1. april la NVE fram «Forslag til nasjonal ramme for vindkraft» for landbaserte anlegg. Etter å ha lest den delen av forslaget som omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal, ser Rindals ordfører helt klart at nå må vindkraft settes på dagsorden der også.