Kommunebarometeret

Dette ligger bak tallene

Hemne har trolig falt flere plasser på totaloversikten da det viser seg at kategorien pleie/omsorg har falt med godt over 100 plasser fra i fjor til i år. 

Pluss

Trøndelag