"Havets eiendomsskatt" ga nesten 17 millioner til kommunen

Dette er penger som kommer nye Heim kommune til gode.

«Overskuddet» i Halsa kommer nye Heim kommune til gode.  Foto: Montasje: Sjur Vaage

Halsa er en av de kommunene med best økonomisk resultat av kommunene på Nordmøre.John Ole Aspli

Pluss

Halsa kan regnskapsføre et mindreforbruk – populært kalt overskudd – på vel 19 millioner kroner for 2018. Det opplyser konstituert rådmann John Ole Aspli i en pressemelding.