Gjør økonomiske interesser vindkraftindustrien tillitvekkende?

Pluss

Av Liv Berge Heimsbakk.

Da vi var på folkemøtet i Hemne 28.3.19, med NVE og tre utbyggere fra Trønder Energi, Njordr og Norsk Vind Energi AS, ble det stilt spørsmål om hva verdien på urørt natur var satt til. Svaret vi fikk opprørte meg. Det var for vanskelig å sette noen verdi på det, så i regnskapet til utbyggerne var det derfor satt til kr 0,-. Da blir det selvfølgelig billigere å bygge til lands enn til havs, selv om Lånke fra Norsk Vind energi påpekte at de bygde uten subsidier. I Debatt, i ST 18.4., gjentar han at å bygge på land i Europa er mest kostnadseffektivt. Hvorfor vil ikke tyskerne bygge i Tyskland da, og få kortreist energi og spare alt som «lekker» på å transportere kraft fra Norge? Jo, fordi de har strengere restriksjoner på å bygge enn oss. Se dere rundt. Mener dere at naturen vår er verdiløs? Kan vi ha tillit til utbyggere som mener ditt påskefjell eller turområde eller min daglige utsikt er uten verdi?