Leder 23. april

En endring vil bety milliontap for lokale bedrifter

Simpro er i verdensklasse på sitt område, og nyter i dag godt av at Meldal har redusert arbeidsgiveravgift.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Det er ingen grunn til at man ikke kan ha ulik avgift innad i en kommune, når det går an innad i et land

Pluss

Differensiert arbeidsgiveravgift er av mange ansett som et av de viktiske distriktspolitiske virkemidlene som finnes. Samfunnsøkonomisk analyse AS har slått fast at det ikke finnes virkemidler som er bedre egnet til å motvirke befolkningsnedgang i distriktene enn differensiert arbeidsgiveravgift. Flere kommuner i STs nedslagsfelt nyter godt av denne ordninga, deriblant Meldal, Agdenes og Snillfjord. Derfor kom også dette opp som tema tidlig i debatten om kommunesammenslåing, hvor det raskt ble konkludert med at kommuner med redusert avgift for all del ikke måtte miste dette fortrinnet som følge av eventuell kommunesammensling.