Forberedt på storinnrykk

Formannskapet har behandlet høringsuttalelsen. Fra venstre, rådmann Birger Helland, ordfører John Lernes og varaordfører Bernt Olaf Aune.  Foto: John M. Myrhaug

Pluss

Snillfjord