Kraftoverskuddet i Norge for 2018 tilsvarer 22 Svarthammaren-kraftverk!

Laila Selven.  Foto: John Øystein Berg

Pluss

Nå er det Snillfjord kommunestyre sin tur til å gi høringssvar til NVE om Svarthammaren, og utbyggerne vil ha siste ord i debatten, ser det ut til.