— Det blir en kamp om penger

Nyvalgt leder mener politikerne i Hemne ikke har lært av Vinje kirke-saken.

Morten Juul og Inger Karin Foseide er leder og nestleder i nye Heim kirkelige fellesnemnd.  Foto: John M. Myrhaug

Jeg har ikke det eksakte beløpet på etterslep, men det er snakk om millionbeløp.

Morten Juul
Pluss

I Halsa fikk de halvannen million kroner for å heve en del av kirkegården ved Halsa kirke med 70 centimeter. Nærmere 300 gravstøtter ble flyttet og satt tilbake fordi det var plassmangel og ei inndeling av gravplassene som ikke oppfylte gjeldende krav. Nestleder i fellesnemnda, Inger Karin Foseide, sier de ikke har noe å klage på i Halsa.