En raus handlingens mann

— Sofus var en fantastisk person.

Sofus og dattera Grethe Selven var en solid duo Elpro Selva AS. 

Jeg er fornøyd så lenge bygda og de som jobber her har fått nytte av innsatsen min.

Sofus Selven til ST i 2013
Pluss

Det sier Knut Grønningen, som var markedssjef under Sofus Selven fra 2000. Grønningen opplevde konkursen to år seinere, og jobbet enda noen år i det nye selskapet som ble etablert.