Her fosser det ut 70 000 liter vann i døgnet

Fra én av de rundt 20 lekkasjene på vannrøra til kraftstasjonen, spruter det ut 70 000 liter vann i døgnet. Trolig blir ikke skadene reparert.
Pluss

Eidsfossen kraftverk i Hemne produserer kraft fra vann som strømmer gjennom et rør fra demningen ved Eidsfossen og ned til kraftstasjonen, som ligger 300–400 meter nedenfor demningen, med et fall på 32 meter. Tilførselsledningen har en diameter på cirka én meter, og er laget av tre. Den er konstruert på samme måte som ei gammel tretønne, med trestaver som holdes sammen til et rør med stålspunter.