Leder 4. mai

Er drikkevannskilden god nok hvis lekkasjene stoppes?

Seks av ti liter av drikkevannet i Hemne når aldri fram til abonnentene. 

Torsdag kunne ST avsløre at 57,4 prosent av drikkevannet lekker ut gjennom ledningsnettet på veien fra vannkilden til vannkranene til abonnentene

Pluss

Hemne kommune trenger å få etablert ny drikkevannskilde. I dag hentes drikkevannet fra Eide kommunale vannverk, men utfordringa er at vannverket har får dårlig kapasitet, altså hovedvannskilden leverer ikke nok vann, samt at vannet har for høyt innhold av jern. Men planen om å få etablert ny hovedvannskilde, har skapt et voldsomt engasjement blant innbyggerne. Den verste støyen har oppstått som følge av at Vindalsvatnet og Ånavatnet skal utredes som primære drikkevannskilder. Blant annet har Kjørse hytteforening utrykt frykt for at de to alternativene vil forringe områdene som rekreasjons- og friluftsområder.