Vil søke om medlemskap i Trondheim havn. Kan få eierandel på 0,01 prosent

Fredag 3. mai møttes representanter fra Skaun kommune og Trondheim havn for å diskutere muligheten for et tettere samarbeid som kan gagne begge parter.

Småbåthavna i Børsa.  Foto: Erik Eikebrokk

Pluss

Trondheim havn er et interkommunalt selskap som i dag eies av tretten kommuner, med Trondheim kommune (76,27 prosent), Verdal (8,0), Levanger (5,29) og Orkdal (4,16) som de største eierne (ifølge tall fra 2017).