Debatt

Kva driv Trønderenergi med?

I 2015 sendte Naturvernforbundet i ST brev til eigarane av Trønderenergi og bad dei ta affære.

«På tide at eigarane av Trønderenergi tek ansvar for trøndersk natur og ber selskapet trekke seg ut,» meiner Magne Vågsland og Mads Løkeland iNaturvernforbundet i Trøndelag. 

Pluss

Vi påviste at selskapet systematisk braut nasjonale retningsliner for lokalisering av vindkraft. Anlegga vart plasserte i viktige naturområde, med store tap av inngrepsfri natur.