Positive tall for Meldal

Meldal hadde i 2018 et mindreforbruk på drøye 7 millioner kroner. Nå skal politikerne ta stilling til hva pengene skal brukes til.

Formannskapet i Meldal skal behandle regnskapet og årsberetningen for 2018 på onsdag. 

Pluss

Onsdag skal formannskapet i Meldal behandle kommunes regnskap og årsberetning for 2018. Driftsregnskapet for fjoråret er gjort opp, og viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,1 millioner kroner. Mindreforbruk i drifta er det som en også kaller «overskudd», og det er kommunestyret som skal disponere dette beløpet ved sin behandling av regnskapet.