— Dette handler om demokrati – ikke ja eller nei til vindkraft

Agdenes-ordføreren maner til respekt for lovlig fattede vedtak.

Agdenes-ordfører Oddvar Indergård mener det er særdeles viktig i et demokrati at vi respekterer lovlig fattede vedtak. 

Jeg sa i sin tid nei til at Agdenes skulle slå seg sammen med Orkland. Men jeg ble nedstemt, og da må jeg forholde meg til det.

Oddvar Indergård
Pluss

«Hvorfor sier de ja til vindkraft på Frøya når de egentlig mener nei?».