Kan komme til å søke Stortinget om oppløsning av Orkland

Ei enstemmig fellesnemnd ønsker å videreføre ordninga der Meldal og Snillfjord har lavest arbeidsgiveravgift - også etter kommunesammenslåinga. 

Pluss

- Dette vil være et vesentlig brudd på forutsetningene for sammenslåinga.