— Vi trenger flere enn de 15 stillingene hele politidistriktet fikk tildelt

Lensmann Tor Kristian Haugan var ukjent med at Orkdal og Gauldal skal «spleise» på fem stillinger.  Foto: Arkiv

Vi var ikke klar over at fem stillinger er tildelt barnevoldsteamet.

Tor Kristian Haugan
Pluss

ST har i flere reportasjer utover vinteren og våren i år omtalt underbemanningen ved Orkdal lensmannsdistrikt. Lensmann Tor Kristian Haugan har uttalt at de trenger et betydelig antall stillinger for å komme ajour, både når det gjelder patruljering og etterforskning.