Full støtte til Trønderenergi på Frøya:

- En stans ville påført selskapet tap i milliardklassen, noe som ville ha rammet oss som eierkommuner

Slik vil Trønderenergis vindpark på Frøya bli. 

Pluss

Alle ordførerne i Trønderenergis eierkommuner - bortsett fra Frøya-ordføreren - har gitt sin støtte til energiselskapet i «Frøya-saken».