Leder 18. mai

Politiet bør også få en «gerilja»

Lensmannskontoret i Orkdal sultefores på ressurser.  Foto: Arkivfoto, ST

En tilsvarende gerilja bør etableres på vegne av ressurssituasjonen i politiet, og her bør også hver enste lokalpolitiker være med

Pluss

I fjor hadde lensmann Tor Kristian Haugan i Orkdal 30 saker på sitt bord som omhandlet vold mot barn. I tillegg måtte han håndtere mellom 20 og 30 saker som gikk på seksuelle overgrep mot barn. Her var hele spekteret representert: barneporno, voldtekt, krenkende handlinger, utuktig omgang og incest. Alle disse sakene er meget ressurskrevende, da overgrep mot barn er definert som saker som skal prioriteres. Fristene er korte, tilrettelagte avhør skal iverksettes så raskt som mulig, og avhørene er meget ressurskrevende.