Hun vokste opp som orklending - som 85-åring blir hun det igjen

Pluss

Ansatte, beboere og deres nærmeste krydde fredag formiddag ut i maisola ved Orkdal helsetun. De var pyntet til fest, flagget var heist, og de ventet med forventning på 17. mai-toget som også i år la ruta om helsetunet.