Leder 21. mai

Dette er ikke et verdig botilbud

En annen ting er at kommunen, ved å plassere Nordli i en slik bolig midt på et industriområde, henviser henne til frykt og angst

Pluss

I 2008 lanserte Orkdal kommune prosjektet «Endelig heim», et prosjekt med mål om å skaffe til veie et verdig botilbud for mennesker med psykiske problemer knyttet til rus. Prosjektet omfattet bygging av fem omsorgsleiligheter som skulle erstatte de mye omtalte «brakkene» på industriområdet på Grønøra. Prosjektet møtte imidlertid mange snubletråder på veien, men i 2017 ble det endelig vedtatt at det skulle bygges nye småhus på Moan til erstatning for disse brakkene. Kommunen har hele tida hatt som uttalt mål å rive de stigamtiserende brakkene i det øyeblikk nye boligalternativer er på plass.