Leder 23. mai

Bør vurdere ny behandling av pelsdyrsaken

Mattilsynet har påført seg selv en solid tillitsbrist overfor pelsdyrnæringa. 

Og nettopp Mattilsynet er blitt rystet til grunnvollene de siste dagene

Pluss

I regjeringsplattformen som ble lagt fram i januar 2018, ble det klart at pelsdyrnæringa skal avvikles innen 2025. Ett år tidligere hadde de to største regjeringspartiene, Høyre og Frp, sikret et flertall i Stortinget for en bærekraftig utvikling av næringa. Med dette vedtaket kunne de knappe 200 pelsdyroppdretterne puste lettet ut og legge langsiktige planer. Men ett år senere snus alt på hodet. Høyre og Frp aksepterer en hestehandel med Venstre om å legge ned næringa. At dette var en hestehandel for å sikre makt, og ikke et flertallsvedtak tuftet på overbevisning rundt dyrevelferden, ble langt på vei bekreftet av Venstres partileder, Trine Skei Grande, da hun uttalte til NRK: «Jeg tror ikke vi hadde fått gjennomslag for en avvikling av pelsdyrnæringa utenfor regjering.»