Vedtaket som kan jage utbyggerne ned fra Svarthammaren

Ap-politiker håper selskapene trekker seg ut.

Bernt Olaf Aune er Ap-politiker og gårdbruker på Skårilla i Snillfjord. Det var han som fremmet forslag i formannskapet om å avslå søknaden om vindmålemaster på Svarthammaren.  Foto: John M. Myrhaug

Selv har jeg hørt om bare ett tilfelle der NVE har sagt ja til en konsesjonssøknad der vertskommunen har sagt nei.Bernt Olaf Aune (Ap)

Pluss

Formannskapet i Snillfjord har med tre mot to stemmer sagt nei til at Norsk Vind Energi AS skal få sette opp vindmålemaster på Svarthammaren.