Får en halv million av regjeringen. Oppretter ny stilling

Regjeringen Solberg har bevilget nesten 14 millioner kroner til norske skolebibliotek. Skaun er én av 27 norske kommuner som får støtte.

Det nye kombinasjonsbiblioteket blir plassert i hjertet av det snart ferdige bygget i Børsa sentrum.  Foto: Veidekke AS

Pluss

Pengene gjelder alle bibliotekene i Skaun, og er tenkt til en prosjektstilling innenfor biblioteksfaget. Tanken er å gjøre bibliotekbruk, spesielt blant unge, mer fengende.