Nei til Meldal Næringssenter AS

Får ikke bruke støtte til ombygging

Formannskapet i Meldal sa nei til Medal Næringssenters søknad om å omdisponere drøye 1,3 millioner kroner, som de tidligere har fått i støtte av kommunen.

Rosenvik avslutter leiekontrakten med Meldal næringssenter i løpet av sommeren. Simpro har gitt sinaler om at de ønsker å overta lokalene Rosenvik har vært i til nå. 

Det er bare å sette seg ned og skrive en ny søknad. Jeg forstår politikerne slik at det er det de ønsker fra oss.Per Kirkaune, styreleder Meldal Næringssenter

Pluss

I 2018 søkte Meldal Næringssenter AS kommunen om støtte til å oppgradering av sine lokaler, og tilrettelegging av kontorlokaler i tredje etasje av næringssenteret. Formannskapet i Meldal sa i oktober ja til å innvilge inntil 1 320 000 millioner kroner i investeringsstøtte til næringssenteret.