Debatt

En dårlig deal

Pluss

Jeg anbefaler lokale politikere i Orkdal å lytte til hva bondelagsformann Steinar Røhme har å si om bruk av kornjord til travbane. Arbeidsplasser er et argument som blir brukt for å rettferdiggjøre at dyrka mark legges under asfalt og betong. Men dette argumentet må ikke bli en gjenganger når det gjelder en begrenset ressurs. For en ny og utvidet travpark er forholdet mellom arbeidsplasser og arealbehov lite å skryte av. Kanskje Norges dårligste deal – få arbeidsplasser, men stort innhugg i dyrka mark.