Leder 28. mai

Nato-helt og klimastreikere fra Meldal gjør felles sak

Klimasaken har satt i gang et ungdomsopprør som kanskje er helt nødvendig for å få til endring som monner. 

Og det er de voksne, dagens beslutningstakere, ungdommene retter sine megafoner mot

Pluss

Fredag streiket 30 elever ved Meldal barne- og ungdomsskole. De streiket for klimaet. Bevæpnet med plakater og megafoner sto ungdommene i rundkjøringa i Meldal sentrum og ropte ut slagord: «Bruk hodet, vi har bare én klode». Og de var ikke de eneste som ropte ut advarsler og krav om handling denne dagen. Det ble nemlig arrangert klimastreiker på mer enn 1500 skoler fordelt på 118 land. Og kravet fra de unge er veldig klart og entydig: De krever handling - NÅ!