– Sånn som det er i dag er det mye villparkering rundt skolen

Lokalpolitikerne mener de trafikale utfordringene ved Børsa skole hadde blitt løst om flere barn gikk eller syklet til skolen. FAU-lederen mener problemet er mer sammensatt.
Pluss

Flere ganger i uka, hovedsakelig på tidlig morgen og tidlig ettermiddag, i forbindelse med henting og levering av barn, skapes det trafikkfarlige situasjoner ved Børsa skole. Politikerne i Skaun er enige om at noe må gjøres for å løse de trafikale utfordringene - og det raskt.