«Benkeforslag» førte til ny behandling: – Rena blir lagt død

Rådmannen i Skaun kommune la frem to forslag til plassering for paviljongene som skal sikre barnehagetilbud på Venn. Så dukket det opp et tredje forslag...

Rådmannen har sett på muligheten for å sette opp to paviljonger, med tretti barnehageplasser, inne på barnehagens nåværende uteområde. 

Pluss

Basert på kommunestyrets vedtak 13. desember 2018, har teknisk kontor i Skaun kommune sett på hvordan det er mulig å øke barnehagekapasiteten på Venn, der behovet for flere barnehageplasser er skrikende. Arbeidet har tatt utgangspunkt i at barnehagekapasiteten i øvre Skaun skal utvides med tretti plasser.