Debatt

Rindal kommune - sett gjennom lesebriller

På siste kommunestyremøtet i Rindal kommune (RK), var det to tilhørere som tok opp «Solveig Fosseide-saken (SF)» på nytt. Mitt hjertesukk var da, hvor mange omkamper skal vi ha?

«Om tilstanden på Helsetunet hadde i dag vært slik som beskrevet i leserinnlegg av de sju ansatte høsten 2015, så er jeg helt sikker på at det hadde vært et pårørendeopprør i Rindal,» mener debattanten. 

Pluss

Jeg hadde ikke tenkt å engasjere meg i saken, men fikk da akutt skrivekløe. Vi har hatt to personalsaker i RK som har versert i media de siste månedene. Som regel heier vi på «David» i slike saker, men er den heiingen fortsatt like entydig?