«Glemte» å søke om midler til vei: – Jeg regner med det er en glipp, men det er litt dumt

Skaun kommune kan ha gått glipp av tilskudd i hundretusenkronersklassen ment for trafikksikkerhetstiltak.
Pluss

Søknadsfristen for å søke Trøndelag fylkeskommune (Aksjon skoleveg) om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak, gikk ut 1. april. Hensikten med ordningen er å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Potten i 2019 er på 1,4 millioner kroner.