– Målet er å unngå kutt i årsverk, men resultatet kan bli at noen får endret tjenestested

I torsdagens kommunestyremøte måtte rådmannen presisere at utredningen om behovet for barnehageplasser i Skaun ikke var et forarbeid til planlagte kutt i antall årsverk.

Paviljongen ved Oterhaugen barnehage i Buvika førte til ekstra avdelinger. 

Pluss

Mangel på barnehageplasser gjorde at Skaun kommune i sin tid økte gruppestørrelsen på Børsa og Oterhaugen barnehager (til 21 barn på storbarn-avdeling, og 15 barn ved småbarn). I februar ba kommunestyret rådmannen om å se på muligheten for å gå tilbake til de opprinnelige størrelsene (18 barn på storbarn-avdeling, og 9 barn ved småbarn).