Alle søkerne får tusenlapper i støtte. Utenom én.

28 søkere kan vente seg et etterlengtet driftstilskudd til lagkassa, når Skaun kommune skal dele ut 215 000 kroner.

«Arti' trøndersk linedance» søkte etter at søknadsfristen gikk ut. 

Pluss

Rådmannen i Skaun kommune foreslår å gi driftstilskudd til 28 frivillige lag og foreninger. Tilskuddene utgjør til sammen 215 000 kroner, og er fordelt på tre kategorier lag og foreninger.