Debatt

Svaret er å leve et kortreist og naturnært liv

Pluss

«Jorden er flat» var en forståelse som var utbredt før «før vitenskapelig tid». På Wikipedia kan en lese at filosofen Aristoteles aksepterte den kuleformede formen på jorden på empiriske grunner en gang rundt 330 f.kr. Skjønt i deler av verden trodde man fortsatt at jorden var flat langt ute på 1000 tallet e.kr.