Har trua til tross for underskudd i flere år

De siste fem åra har Rennebumartnan gått med betydelig underskudd. Samlet underskudd disse åra er på hele 881 000 kroner. I 2018 var underskuddet på 120 000. Nå er det tatt grep for å snu den negative utviklinga.

Rennebumartnan har i over 30 år vært et flaggskip for Rennebu kommune, noe også den politiske ledelsen er stolt over. Her er ordfører Ola Øie sammen med daglig leder av martnan, Kenneth Teigen.  Foto: Truls Lereggen

Pluss

- Det har vært tøffe år. I 2017 og 2018 har vi jobbet med å redusere kostnadene, sier daglig leder av Rennebumartnan siden 1997, Kenneth Teigen.