Debatt

En skandale i forvaltingen mht til offentlig tjenestetilbud

Allerede i fjor høst instruerte Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet og Statens vegvesen (SVV) om å redusere SVVs kostnader med inntil 1,7 milliarder kroner fram til årsskiftet 2023/2024.

Gaute Berg er kjøreskolelærer og faglig leder ved Orkdal trafikkskole. 

Pluss

SVV kan ikke motsette seg en slik instruks, og utarbeidet en omfattende spareplan. I en begrenset høring presenterte SVV nedleggelse av tilbud ved trafikkstasjoner over hele landet SVV