Kommunale bygg og veier kan få penger

Hemne gikk nesten 8,2 millioner kroner i pluss i fjor.

Roøyveien er et eksempel på kommunal vei som i flere år har vært i dårlig forfatning. 

Pluss

Formannskapet i Hemne behandlet tirsdag hvordan de skal bruke pengene etter at de fikk et regnskapsoverskudd fra driften på 8 161 742 kroner i fjor.