Bygger ny ved misjonshuset?

Ordføreren forsikrer at ingen mister jobben.

Grøtnes barnehage (bildet) kan sammen med Bakkely bli avviklet og bli erstattet med en ny og større barnehage. 

Ved riggen og Sodin skole har vi utfordringer allerede når det gjelder trafikkavvikling.

Odd Jarle Svanem
Pluss

I forbindelse med arbeidet med sentrumsprosjektet for Kyrksæterøra og ny barnehageplan, har formannskapet kommet ett skritt nærmere bygging av ny barnehage ved misjonshuset. Den kan komme til å erstatte barnehagene Bakkely og Grøtnes. Førstnevnte den aller første barnehagen som ble bygd i Hemne, mens den eldste bygningsmassen i Grøtnes også begynner å merke alderen.