Planlegger 360 meter lang kai

Rekordlang behandling av reguleringsplan går mot slutten.

Ytterst mot fjorden planlegges en 360 meter lang kaifront. 

Pluss

Om ikke noe helt spesielt skjer, vil reguleringsplanen for Grønøra vest være ferdig behandlet før sommerferien.