Planlegger 360 meter lang kai

Rekordlang behandling av reguleringsplan går mot slutten.

Ytterst mot fjorden planlegges en 360 meter lang kaifront.  Foto: Trondheim havn

Pluss

Om ikke noe helt spesielt skjer, vil reguleringsplanen for Grønøra vest være ferdig behandlet før sommerferien.