Debatt

Tilsvar til anonym rindalings betraktinger om personalsaker i Rindal kommune

Viser til innlegget «Rindal kommune – sett gjennom lesebriller» publisert i ST, lørdag 1. juni, skrevet av anonym rindaling.

«Hvorfor var forundringen så stor over at du ikke hadde hørt om personalsaken før den ble brettet ut i ST,» er Anne Halgunset Røens spørsmål til innlegget fra «Anonym rindaling». 

Pluss

Til deg anonyme rindaling, som mener mye og går veldig hardt ut mot noe du vet sørgelig lite om. Hvorfor var forundringen så stor over at du ikke hadde hørt om personalsaken før den ble brettet ut i ST? Si meg, er det vanlig at personalsaker er kjent i offentligheten? Hva gjør at du burde vite om min sak, du som verken er politiker eller ansatt i Rindal kommune?