Vil rive gamle sosialboliger for å bygge nytt helsebygg

Skaun kommune som har bestilt en mulighetsstudie for å komme videre i arbeidet med å oppgradere helsetjenestene i kommunen.

Innkjøringa til dagens Rossvollheimen. 

Pluss

I 2018 la Agenda Kaupang frem en rapport som skisserer behovet for helsetjenester i Skaun kommune frem mot 2040. Agenda Kaupang er et norsk, medarbeidereid konsulentselskap som tilbyr analyse, utredning og rådgiving innen områdene ledelse, styring, økonomi og organisasjonsutvikling. I etterkant av denne rapporten vant arkitektbyrået Oslo Works anbudskonkurransen om å følge opp denne rapporten med forslag til løsning.