Spørsmålet om differensiert arbeidsgiveravgift til fylkestinget

– Distrikt er fortsatt distrikt

Arbeiderpartipolitiker Ellen Haugen Bergsrønning skal ta opp spørsmålet om differensiert arbeidsgiveravgift under neste ukes møte i fylkestinget.

Ellen Haugen Bergsrønning håper på en tverrpolitisk enighet i fylkestinget. 

Pluss

Det har lenge vært en bekymring knyttet til hva som vil skje med arbeidsgiveravgiften etter sammenslåingen av Meldal, Agdenes, Orkdal og deler av Snillfjord til Orkland kommune 1. januar 2020. Det gjorde ikke saken noe mindre betent, da Transport økonomisk institutt kom med en rapport som anbefalte en inndelingsmodell der Orkland kommune må ha én sats, mot tre ulike satser i dag. Snillfjord og Meldal har den laveste arbeidsgiveravgiften, Agdenes ligger midt imellom, mens Orkdal har toppsatsen på 14,1 prosent.